Prof. Dr. Aziz Yaşan' ın Makaleleri

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1. Kora, K., Saylan, M., Akkaya, C., Karamustafalioglu, N., Tomruk, N., Yasan, A. ve Oral, T. ’Predictive factors for Time to Remission and Recurrence in Patients Treated for Acute Mania: Health Outcomes of Manic Episodes (HOME) study’. Prim Care Companion J Clin Psychiatry, 10, 114-119 (2008)

2. Tamam, Y., Tamam, L., Akil, E., Yasan, A. ve Tamam B.Post-stroke sexual functioning in first stroke patients.Eur J Neurol, 15, 660-666 (2008)

3. Yasan, A. Gürgen, F., Özkan, M. ve Oto, R.Diyarbakır kent merkezinde sigara içme durumu ve ilişkili bazı etkenler Anadolu Psikiyatri Dergisi- Anatolian Journal of Psychiatry, 9, 67-74 (2008)

4. Yasan, A., Danis, R., Tamam, L., Ozmen, S. ve Ozkan, M.Socio-cultural features and sex profile of the individuals with serious suicide attempts in southeastern Turkey: a one-year survey.Suicide Life Threat Behav, 38, 467-80 (2008)

5. Yasan, A., Ünal, S., Gedik, E. ve Girgin, S. Kalıcı ve geçici ostomi yapılmış kişilerde yaşam kalitesinde değişim, depresyon ve anksiyete. Anadolu Psikiyatri Dergisi- Anatolian Journal of Psychiatry, 9, 162-168 (2008)

6. Yasan, A ve Gurgen, F.Marital satisfaction, sexual problems, and the possible difficulties on sex therapy in traditional Islamic culture.J Sex Marital Ther, 35, 68-75 (2009)

7. Yasan, A. ve Akdeniz, N. Treatment of Lifelong Vaginismus in Traditional Islamic Couples: A Prospective Study. J Sex Med, 45, 1054-1061 (2009)

8. Eşsizoğlu, A., Yaşan, A., Bülbül, İ., karabulut, E. Ve Gürgen, F. Bir Venlafaxin bağımlılığı olgusu. Klinik Psikofarmakoloji Dergisi- Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19(ek 1), 107-109 (2009)

9. Yasan, A. ve Tamam, L. Panik atakların tetiklediği cinsel kaçınma ve cinsel istek bozukluğu: Bir olgu. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10, 159-162 (2009)

10. Yasan, A., Guzel, A., Tamam, Y. veOzkan, M.Predictive Factors for Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder after Motor Vehicle Accidents. Psychopathology, 42, 236-241 (2009).

11. Eşsizoğlu, A., Yaşan, A., Bülbül, İ., Önal, S., Yıldırım, EA. ve Aker, T. Bir Terörist Saldırı Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 118-126(2009)

12. Yasan, A., Saka, G., Ozkan, M. ve Ertem, M. Trauma Type and Gender for PTSD in Peoplewholive an area of conflict region. Journal of Traumatic Stress (2009).

13. Essizoğlu, A., Yasan, A., Bülbül, İ., Akkoc, H., Yıldırım, EA. ve Özkan M. Depresyon hastalarında nöbet geçirme süresi ve uygulanan elektirksel dozun, elektorokonvulsif tedaviye verilecek klinik yanıt hızı ile ilişkisi: Retrospektif bir çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10, 286-292(2009)

14. ALTAN ESSIZOGLU, AZIZ YASAN, EJDER AKGUN YILDIRIM, FARUK GURGEN, and MUSTAFA OZKAN. Double Standard for Traditional Value ofVirginity and Premarital Sexuality in Turkey:A University Students Case. Women & Health, 51:1–15, 2011

15. Tekin YILDIZ, Altan EŞSİZOĞLU, Suna ÖNAL, Güngör ATEŞ, Levent AKYILDIZ, Aziz YAŞAN, Cihan AKGÜL ÖZMEN, Arif Hikmet ÇIMRIN. Quality of life, depression and anxiety inyoung male patients with silicosis due todenim sandblasting. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2011; 59(2): 120-125

16. Cengiz Akkaya, Murat Altın, Kaan Kora, Nesrin Karamustafalıoğlu, Aziz Yaşan, Nesrin Tomruk, Erhan Kurt. Turkiye’de Bipolar I Bozukluğu Hastalarının,Sosyodemografik ve Klinik Ozellikleri-HOME Calışması KlinikPsikofarmakoloji Bülteni 22, 31-42 (2012)


17- Yaşan A., Tamam L., Bardakçı HS. Bir grup evli kadında istem dışı cinsel birleşme: Yaygınlığı, nedenleri ve bazı sonuçları  Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry,. 16, 389-396 (2015)ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1. Yaşan, A., Başak, İ., Yaşan, B. ve F Gürgen. Tıp öğrencilerinde bağlılık tip dağılımı ve psikiyatrik yakınmalarla ilişkisi. Düşünen Adam, 14, 158-161 (2001)

2. Yaşan, A. veF Gürgen. Obsesif kompulsif bozuklukta elektroensefalografi bulguları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14, 61-67 (2004)

3. Yaşan, A. veF Gürgen. Cinsel Partneri Olan Bir Hemşire Grubu İle Hiç Partneri Olmamış Bir Hemşire Grubunun Cinsel Bilgi Edinme Yolları ve Cinsel Mitlerin Yaygınlığının Karşılaştırılması. Yeni Symposium, 42, 72-76 (2004)

4. Yaşan, A. ve F Gürgen. Yeni Açılan bir kadın eğitim ve psikolojik danışmanlık merkezine ilk üç ayda başvuran kadınların sosyodemografik özellikleri sorun alanları ve intihar eğilimi. Dicle Tıp Dergisi, 31, 16-19 (2004)

5. Yaşan, A. veF Gürgen. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ergenlerde uçucu madde kullanım özellikleri. Bağımlılık Dergisi, 5, 28-34 (2004)

6. Yaşan A. ve F Gürgen. Psikiyatri ve Fizik Tedavi Polikliniğine başvuran hastaların geleneksel yardım arma davranışının karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 31, 20-28 (2004)

7. Yaşan, A., Keklikçi U., Tamam, Y. ve K Ünlü. Topikal Beta Bloker Kullanımı Sonrası Gelişen Depresif Bozukluk: Bir Olgu. NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, 44, 124-126 (2007)

8. Keklikçi, U., Ünlü, K., Yaşan, A., Söker, SÇ. ve BY. Şakalar. Lamotrijine Bağlı Stevens-Johnson Sendromlu bir olgunun Geç Dönem Göz Bulguları. MN Oftalmoloji, 14, 216-128 (2007)

9. Keklikçi, U., Yaşan, A., Ünlü, K., Ceylan, V. ve S Balsak. Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla ilişkisi. Glokom-Katarakt, 2, 255-259 (2007)

10. Yaşan, A., Danış, R., Eşsizoğlu, A ve M. Özkan. İnthihar girişiminde bulunanlarda demografik özelikler yaşam olayları ve sosyal desteğin cinsiyete göre karşılaştırılması. Türkiye’de Psikiyatri, 10, 1-8. (2008)

11. Yaşan, A., Essizoglu, A., Yalçın, M. ve M Özkan. Bir Üniversite Hastanesinde Çalısan Arastırma Görevlilerinde iş Memnuniyeti,Anksiyete Düzeyi ve ilişkili Etmenler. Dicle Tıp Dergisi, 35, 228-233 (2008)

12. Eşsizoğlu, A., Yaşan, A. veEA. Yıldırım. Erkek Üniversite Öğrencilerinde evlilik öncesi cinsel deneyimler ve deneyimlerin tutucu cinsel inanışlarla olan ilişkisi Yeni Symposium, 47, 80-90 (2009)

13. Eşsizoğlu A, Yasan A, Bülbül İ. Hikayesinde Alkol Madde bağımlılığı olmayan bit olguda Venlafaxin bağımlılığı. Klinik Psikofarmakoloji Dergisi- Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009:(ek 1)

14. Yaşan, A., Tamam, L., Özkan, M., Oto, R. ve F Gürgen. Premartial sexual attitudes and experiences in university students. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 3(3), 174-184 (2009)

15. M Yalçın, A Eşsizoğlu, H Akkoç, A Yaşan, F Gürgen Dicle Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanımını Belirleyen Risk Faktörleri Klinik Psikiyatri Dergisi,12(3), 125-133 (2009)Bu sayfa 11512 defa görüntülenmiş.